Urban Crop Solutions

Urban Crop Solutions định hướng trở thành nhà cung cấp độc
lập toàn cầu cho ngành trồng trọt đô thị đang trên đà
phát triển nhanh chóng.

Urban Crop Solutions tạo ra các hệ thống canh tác trong nhà,
tự động hoàn toàn, sử dụng đèn LED, mang lại năng
suất và hiệu quả cao dưới mọi điều kiện khí hậu.

Urban Crop Solutions không chỉ tập trung vào việc phát triển
và sản xuất những hệ thống này mà còn tập trung
vào nghiên cứu kỹ thuật canh tác và sinh học để
không ngừng cải tiến các hệ thống trồng trọt của
mình nhằm cung cấp cho khách hàng những công
nghệ tốt nhất về hệ thống đèn LED, chất nền, dinh
dưỡng và hạt giống.

LIÊN HỆ TẠI:

2 – 3 May 2018, Indoor AgCon Las Vegas (USA) > thêm thông tin

12 – 14 June 2018, GreenTech Amsterdam (Netherlands) > thêm thông tin

Những sự kiện đã qua

28 February – 2 March 2018, Skyberries Vertical Farming Conference > thêm thông tin

5 – 6 February 2018, GFIA Abu Dhabi > thêm thông tin

13 – 20 January 2018, Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) > thêm thông tin

16 – 17 January 2018, Indoor AgCon Asia (Singapore) >  thêm thông tin

11 – 13 January 2018, Great Plains Growers Conference (USA) > thêm thông tin

23 November 2017, Seminar: supporting sustainable and innovative agriculture (Vietnam) > thêm thông tin

16 – 17 October 2017, Indoor AgCon in Philadelphia > thêm thông tin

11 – 13 October 2017, AgriWorld Tokyo (Japan) > thêm thông tin

4 – 5 October 2017, Canadian Greenhouse Conference > thêm thông tin

7-9 June, Plant factory & smart agriculture exhibition in Tokyo (Japan) > thêm thông tin

17-19 May 2017, ICCEA in Panama > thêm thông tin

9-10 May 2017, GFIA Europe in Utrecht (NL) > thêm thông tin

3-4 May 2017, Indoor AgCon in Las Vegas > thêm thông tin

CÙNG CHÚNG TÔI:

Urban Crop Solutions

PLANTFACTORY

CUNG CẤP PLANT FACTORY ( NHÀ CANH TÁC ) TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ KIỂM SOÁT KHÍ HẬU HOÀN TOÀN THEO PHƯƠNG THỨC CHÌA KHÓA TRAO TAY,THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.

Plant Factory của Urban Crop Solutions cho phép bạn có thể
trồng ở bất kỳ không gian nào từ tầng hầm tòa nhà
hay trong một kho hàng. Bằng cách này, bạn có thể
trồng cây quanh năm trên quy mô công nghiệp.

Trong Plant Factory của Urban Crop Solutions, tất cả mọi thứ
được thiết kế và chế tạo theo diện tích có sẵn và
theo yêu cầu của khách hàng: từ diện tích canh tác,
hệ thống kỹ thuật đèn LED cải tiến, hệ thống tưới
tiêu khéo léo và kiểm soát khí hậu của chúng tôi.

DIỆN TÍCH BỀ MẶT TRỒNG

LÊN ĐẾN 130 000 M²

SẢN LƯỢNG THEO CHU KỲ

LÊN 6.1 TRIỆUCÂY TRỒNG

SẢN LƯỢNG NĂM

LÊN ĐẾN 91.5 TRIỆU CÂY TRỒNG

+
+

Quy trình canh tác

Số lượng vụ/số cây trồng trên m²

Chu kỳ vụ

Sử dụng nước

Thuốc trừ sâu/thuốc diệt cỏ

Địa điểm

Xử lý sau thu hoạch

TRUYỀN THỐNG

70 ngày

18

Theo mùa

35 l

Thường xuyên

Ngoài trời

Cao

NHÀ KÍNH

40-50 ngày

25

Theo mùa

15 l

Ít hơn

Ngoài trời

Trung Bình

URBAN CROP SOLUTIONS

21 ngày

25-300

365 ngày

1.5 l

Không có

Mọi nơi

Thấp