THIẾT BỊ CHO HỆ THỐNG CANH TÁC VERTICAL FARMING

Mục tiêu của Urban Crop Solutions là thiết kết các giải pháp tốt nhất với chất lượng cao nhất cho khách hàng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi luôn áp dụng những công nghệ có sẵn tốt nhất trên thị trường kết hợp với những thiết bị được thiết kế riêng biệt của chúng tôi.  Kinh doanh một cách độc lập, chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn tất cả những thiết bị tốt nhất và các nguồn cung đã được lựa chọn bởi các chuyên gia. Tất cả những thiết bị này được lựa chọn một cách kỹ lưỡng về chất lượng và các chức năng vận hành  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất cứ thiết bị nào hoặc yêu cầu riêng của bạn để áp dụng cho việc vận hành sản xuất “nhà máy thực phẩm” của riêng bạn.  Hiện tại chúng tôi bán những thiết bị sau dưới thương hiệu Urban Crop Solutions:

 

Đèn LED chiếu sáng

Hạt giống

Chất nền substrate

Các chất dinh dưỡng