TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Urban Crop Solutions đại diện cho sự bền vững. Trọng tâm của chúng tôi không chỉ ở việc tạo ra cây trồng  khỏe mạnh. Công ty chúng tôi còn có trách nhiệm trong mọi hành động. Trong toàn bộ quá trình, chúng tôi đặc biệt chú ý tới con người, hành tinh và toàn bộ sinh vật sống quanh nó.

HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA VÀ CHÚNG TÔI

Urban Crop Solutions cam kết giảm thiểu khí CO2 sản sinh từ sản xuất nông nghiệp và rau quả ngày nay. Để đạt được điều này, chúng tôi sử dụng năng lượng xanh, đèn LED năng lượng hiệu quả, giảm thiểu kênh phân phối và loại bỏ các quy trình sản xuất lạc hậu.